Close
Pluimers EN

Een slecht geïsoleerd dak is een gesel voor uw wooncomfort, jaagt uw energiekosten de hoogte in en druist ook in tegen het milieu. Denk daarom steeds aan een degelijke isolatie. Vanaf 2020 legt de Vlaamse Overheid daarom strengere isolatienormen op. Hiermee willen ze Vlaamse daken energiezuiniger maken: goed voor het Vlaamse milieu, en voordelig voor de Vlaamse portemonnee.

Het dak is één van, zo niet dé belangrijkste isolatieposten in uw woning. Via het dak gaat er veel energie verloren. Nefast voor het milieu, en ook uw portemonnee baat er niet bij. Een degelijke dakisolatie lijkt dus voor de hand liggend, maar veel Vlaamse woningen hinken hopeloos achter. Daarom voorziet de Vlaamse Wooncode stiktere regels inzake dakisolatie.

De minimale dakisolatienorm

Omwille van die reden legde de Vlaamse Overheid de laatste jaren steeds vaker de nadruk op energie-efficiënte renovaties. Met gunstige premieregelingen en renovatiebonussen kreeg de Vlaming een stevig duwtje in de rug.

Vanaf 2020 zullen er evenwel andere regels gelden omtrent dakisolatie. De isolatienorm wordt verstrengd, en dit voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.

  • De dakisolatienorm is van toepassing op eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar niet op kamers.
  • De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) gelden niet voor eigenaar-bewoners.

Welke minimumnorm geldt voor dakisolatie?

De Vlaamse Overheid legt vanaf 2020 een minimum R-waarde dakisolatie op van 0,75 m²K/W. Rekening houdende met het materiaal, zal er dus een minimale laag van 3 à 4 cm isolatie aanwezig moeten zijn.

Wanneer tijdens een woningonderzoek blijkt dat het dak onvoldoende of zelfs helemaal niet geïsoleerd is, krijgt de woning strafpunten toegekend. Dit kan uiteindelijk zelfs uitmonden tot een ongeschiktverklaring van het pand.

Om de strafpunten weg te werken, zal de eigenaar isolatiewerken moeten (laten) uitvoeren – zo maakt hij zijn woning opnieuw conform met de meest recente isolatienorm.

Verhuurders, opgepast!

Voor appartementsgebouwen geldt er bovendien een speciale regeling. Voldoet een dak hier niet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen alle appartementen in het gebouw de strafpunten toegekend.

Verhuurders zullen richting 2019 dus extra aandacht moeten besteden aan de kwaliteitsnormen van hun verhuurde vastgoed.

Investeer in een degelijke isolatie

Is uw dak niet of onvoldoende geïsoleerd? Vraag dan een offerte op maat aan. Onze isolatie-experten komen ter plekke, bekijken de isolatiemogelijkheden, en stellen een vrijblijvende offerte op. Op die manier is uw woning helemaal conform met de isolatie-vereisten.

Request a free consultation

Our advisor will visit you completely free of charge and without obligation.

Free insulation advice
Request a free consultation