Close
Pluimers EN
Header image

Privacyverklaring

Afbeelding medewerker
More information

Waarom vragen wij u uw persoonsgegevens te delen?

Pluimers vraagt u om uw (persoons)gegevens te delen voor de volgende doeleinden:

– Om nader in contact te komen met u; waarna wij u volledig kunnen voorzien van specifieke informatie (vb. documentatiemateriaal, offerte, opdrachtbevestiging en factuur) gerelateerd aan ons producten- en dienstenaanbod (en van onze partners) in de ruimste zin.
– Om persoonlijke berichten, mailingen, speciale aanbiedingen of advertenties te kunnen sturen of ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses. Dit wordt gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van onze websites.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hierboven zijn vermeld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonsgegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met Pluimers, bijvoorbeeld door een vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen, een product te kopen of de pagina’s van Pluimers te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

• Uw naam en geslacht; wel zo prettig dat wij u op de correcte manier kunnen aanspreken,
• Uw postcode, post- en/of afleveradres; zodat onze adviseur weet waar hij naar toe moet en voor het toesturen van offerte, opdrachtbevestiging of factuur,
• Uw telefoonnummer; voor het maken van een afspraak met een van onze adviseurs,
• Uw e-mailadres; voor het toesturen van o.a. een afspraakbevestiging, offerte, orderbevestiging of factuur,
• Uw interesses en andere gegevens m.b.t. de afspraak met de adviseur, uw woning cq. woonsituatie; voor een persoonlijke en op maat gemaakte offerte,
• Andere gegevens m.b.t. uw online activiteiten; voor het verbeteren en optimaliseren van de Pluimers website.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

• Uw IP-adres;
• Uw cookie-ID;
• Uw web-browser;
• Uw locatie;
• De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
• De advertenties die u bekijkt of op doorklikt.

Er zijn verschillende manieren waarop Pluimers uw persoonsgegevens verzamelt

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Pluimers delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

• Bij aanvraag van een adviesgesprek of offerte via een van onze websites, ons acquisitie- of beursteam, een van onze partners, etc.
• Bij aankoop van een product of dienst,
• Bij communicatie met Pluimers over een product of dienst, bijvoorbeeld bij vragen die u ons heeft gesteld,
• Bij contact via e-mail, telefoon, schriftelijk of via onze social media-pagina’s met een van onze medewerkers,
• Bij terugsturen van een ingevulde antwoordkaart of antwoordcoupon,
• Bij cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt,
• Bij (online) advertenties die u bekijkt of waar u op doorklikt.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Pluimers kan uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat Pluimers u een product verkoopt of een dienst biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten.

Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

Pluimers zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

Links naar andere websites

Wanneer u de pagina’s bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Pluimers en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Pluimers zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Pluimers maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld een uitgebreid toegangs- en authorisatiebeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens.

Uw rechten

Wilt u, nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, deze bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Pluimers. Een verzoek betreffende bijwerking, wijziging of verwijdering kunt u indienen via privacy@pluimers.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van Pluimers zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.

Contact opnemen

Vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via privacy@pluimers.nl.

Request a free consultation

Our advisor will visit you completely free of charge and without obligation.

Free insulation advice
Request a free consultation